Magdalena Bielak

Doradca podatkowy

Specjalizuje się w prawie konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli koncentracji i pomocy publicznej. Kompleksowo doradza przedsiębiorcom przy projektach z udziałem krajowych i europejskich środków publicznych. Prowadzi także złożone projekty transakcyjne (M&A, private equity), jak również doradza przy integracjach post transakcyjnych oraz restrukturyzacjach i reorganizacjach przedsiębiorstw i grup kapitałowych.

Czas wolny poświęca rodzinie oraz na książki, sport i podróże. 

Doświadczenie

  • Specjalizuje się w prawie konkurencji, w szczególności w zakresie kontroli koncentracji i pomocy publicznej.
  • Zdobywając ponad 15-letnie doświadczenie, doradzała głównie dużym przedsiębiorstwom i grupom kapitałowym.
  • Doradzała podmiotom notowanym na GPW z wielu branż, w tym przemysłu ciężkiego, private equity, branży finansowej, nieruchomościowej, odnawialnych źródeł energii, kosmetycznej oraz weterynaryjnej. 
  • Brała udział w licznych procesach transakcyjnych z udziałem krajowych i zagranicznych podmiotów sektora prywatnego i publicznego, a także w złożonych procesach restrukturyzacyjnych, opracowując ich koncepcje i nadzorując wdrożenie.
  • Włada biegle językiem angielskim. 
^