Katarzyna Francuz

Specjalista ds. kadr i płac

Specjalizuje się w obszarze zarówno kadrowym, jak i płacowym. Do jej zadań należy m.in. naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, sporządzanie deklaracji do ZUS, US, GUS, PFRON, wystawianie zaświadczeń oraz obsługa zajęć komorniczych. Tworzy kompletną dokumentację kadrową (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, świadectwa pracy itp.) oraz prowadzi ewidencję urlopów i zwolnień lekarskich. 

Doświadczenie 

  • Ukończyła kurs kadrowo-płacowy zwieńczony certyfikatem.
  • Posiada certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2.
^