Karolina Turska

Starszy specjalista ds. kadr i płac

W praktyce zawodowej zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem akt osobowych i innych dokumentów, ewidencjonowaniem urlopów, wystawianiem zaświadczeń, przygotowaniem dokumentów związanych z zatrudnieniem. Wprowadza i aktualizuje dane w systemie kadrowo-płacowym, rozlicza czas pracy oraz nalicza wynagrodzenia pracowników, a także kontaktuje się z instytucjami państwowymi, w tym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. Ponadto wspiera zespół w innych pracach administracyjno-biurowych.

Czas wolny spędza na świeżym powietrzu. Uwielbia podróże: zarówno krajowe, jak i zagraniczne. 

Doświadczenie

  • Doświadczenie zdobywała, uczestnicząc w praktykach studenckich i realizując projekty z zakresu ZZL.
  • Brała aktywny udział w stażach, dzięki którym zdobyła i doskonaliła wiedzę oraz praktyczne umiejętności w dziedzinie kadr i płac.
^