Karolina Sasak

Radca prawny

Na co dzień prowadzi bieżącą i stałą obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży nieruchomości. Reprezentuje Klientów podczas rozpraw oraz uczestniczy w negocjacjach dotyczących polubownego rozwiązywania sporów. Wspiera przedsiębiorców w bieżącej działalności, m.in. weryfikując zgodność planowanych zamierzeń z przepisami prawa.  

Doradza w postępowaniach administracyjnych, w szczególności związanych z prawem budowlanym, planowaniem przestrzennym oraz problematyką związaną z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Prywatnie wielbicielka podróży, narciarstwa oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 

Doświadczenie

  • Posiada doświadczenie w licznych sporach sądowych z zakresu prawa gospodarczego.
  • Specjalizuje się w prawie nieruchomości.
  • Otrzymała wyróżnienie za najlepszy na Śląsku wynik egzaminu radcowskiego.
  • Otrzymała List Gratulacyjny Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za uzyskanie wyróżniającego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.
  • Otrzymała List Gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce. 
  • Biegle włada językiem angielskim.
^