Julia Solga-Bielawska

Radca prawny

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z branży motoryzacyjnej, w szczególności w zakresie prawa ubezpieczeń. Wspiera autoryzowane serwisy obsługi w wyzwaniach związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych na każdym etapie sprawy (zarówno przedsądowym, jak i sądowym), w relacjach z ubezpieczycielami i instytucjami finansowymi, jak też z klientami w procesach reklamacyjnych.

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, którym doradza przy projektowaniu lub przekształcaniu przestrzeni związanej z prawem pracy, ochroną danych osobowych, prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz ochrony informacji. Wspiera kształtowanie ram prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze umów z kontrahentami, zarówno zabezpieczając przed ryzykiem gospodarczym, jak i tworząc stabilne procedury postępowania oraz budując wysoką kulturę ochrony informacji poufnych w przedsiębiorstwie. W powyższych obszarach uczestniczy w analizach due diligence pod kątem ryzyk prawnych związanych z realizacją zamierzonych przez przedsiębiorców inwestycji. Reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Wspiera przedsiębiorców z branży e-commerce w realizacji strategii marketingowych zgodnie z przepisami prawa.

Doświadczenie

  • Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń w branży motoryzacyjnej.
  • Doświadczona w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz ochrony informacji.
  • Posługuje się językiem angielskim, wykorzystując tę umiejętność w swojej praktyce zawodowej.
^