Jan Sluzalek

Radca Prawny

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego, gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz prawa górniczo-geologicznego, a także w prowadzeniu procesów w sprawach cywilnych i gospodarczych. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i administracyjnych przed organami oraz sądami administracyjnymi. 

Wolny czas spędza na czytaniu książek. Zimą szusuje na narciarskich stokach. 

Doświadczenie

  • Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem branży górniczej oraz medycznej.
  • Specjalista w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa górniczo-geologicznego oraz w prowadzeniu sporów sądowych.
  • Autor publikacji z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.
  • Uczestniczył w przygotowaniu i realizacji projektów restrukturyzacyjnych i optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw.
^