Igor Gajewski

Konsultant podatkowy

Rozpoczął pracę w JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe w trakcie studiów, aby rozwijać swoje zainteresowania zawodowe i zdobywać doświadczenie. Do tej pory pracował w kancelariach prawnych zajmujących się obsługą klientów indywidualnych.

Interesuje się podatkowymi następstwami współpracy na linii podmioty publiczne – prywatni wykonawcy, nawiązanej w ramach zamówień publicznych. Postanowił także, że będzie to tematem jego pracy magisterskiej.

Doświadczenie

  • Związany z JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe od 2022 r.
^