Anna Nowak

Adwokat

Na co dzień prowadzi bieżącą i stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Wspiera Klientów w szczególności w zakresie zawierania i realizacji kontraktów handlowych, przeprowadzania przedsięwzięć inwestycyjnych czy kształtowania wewnętrznego ładu korporacyjnego, a także reprezentuje ich w postępowaniach sądowych. Zawodowo interesuje się również prawem własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa znaków towarowych.

Prywatnie kocha taniec i muzykę, a także zwierzęta. Czas wolny spędza aktywnie, w szczególności na wycieczkach górskich i trekkingach.

Doświadczenie

  • Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z licznymi podmiotami gospodarczymi, zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego uczestnicząc także w realizacji licznych wewnętrznych procedur korporacyjnych, które wiążą się z bieżącą działalnością podmiotów gospodarczych, w tym poprzez realizację usług typu in-house.
  • Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz szeroko rozumianym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz umów handlowych. W kręgu spraw przez nią prowadzonych znajdują się także sprawy z zakresu prawa karnego.
  • W październiku 2022 r. podjęła roczne studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu prawa własności intelektualnej.
  • Na podstawie uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 30 listopada 2022 r. powołana została w skład zespołu mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.
  • Biegle włada językiem angielskim, z uwzględnieniem terminologii prawniczej.
^