Adam Stankiewicz

Adam Stankiewicz
Radca prawny - Partner Zarządzający

Specjalizacje

  • prawo handlowe
  • prawo papierów wartościowych
  • prawo zamówień publicznych
  • prawo geologiczne i górnicze
  • prawo ochrony środowiska

Języki

  • angielski
  • niemiecki

Doświadczenie

Od szeregu lat koordynuje obsługę prawną Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także spółki mające siedzibę za granicą.

Nadzorował procesy połączeń i przekształceń spółek kapitałowych oraz wprowadzania akcji spółek do publicznego obrotu.

Doradza w tworzeniu strategii negocjacyjnych mających na celu zarówno zawarcie umów handlowych, jak i realizację wspólnych biznesowych przedsięwzięć z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi: europejskimi, azjatyckimi oraz z obszaru USA.

Przy współpracy z zagranicznymi prawnikami nadzorował prowadzone postępowania sądowe za granicą.

Ma doświadczenie w pomocy prawnej przy uzyskiwaniu koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie rozpoznawania i wydobywania kopalin i uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz umów handlowych.

Wykształcenie i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: prawo

Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, studia podyplomowe z zakresu bankowości

 

Partnerzy

Radcowie i adwokaci

Aplikanci i prawnicy

Doradcy i konsultanci podatkowi

Kadry i płace

Doradztwo bilansowe i outsourcing księgowy

Administracja