Agnieszka Machnicka

Specjalista ds. kadr i płac

Odpowiada za pełną dokumentację kadrowo-płacową zespołu JGA. Prowadzi akta osobowe i ewidencję czasu pracy, oblicza wymiar urlopu. Przygotowuje zaświadczenia, sporządza umowy oraz wystawia świadectwa pracy. Nalicza wynagrodzenia i rozlicza umowy cywilnoprawne.

Jest w stałym kontakcie z instytucjami takimi jak m in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy Urząd Skarbowy.

^