Poznaj zespół

Leszek Rogaczewski
Biegły rewident, Prezes zarządu
Jadwiga Wójcik
Biegły rewident
^