Michał Rosa

Michał Rosa
Konsultant ds. podatkowych

Języki

  • angielski

Doświadczenie

Ma styczność z podatkami od 2014 r. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobył w administracji skarbowej, gdzie zajmował się głównie podatkami dochodowymi, w szczególności opodatkowaniem tzw. dochodów nieujawnionych. Następnie przeszedł do kancelarii doradztwa podatkowego, w której zdobywał wiedzę z dziedziny consultingu. Kolejnym przystankiem był bank, gdzie pogłębił doświadczenie w zakresie podatków dochodowych, tym razem bliżej zajmując się tzw. podatkiem u źródła (WHT). Wykonywał również czynności związane z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (FATCA i CRS). Od 2021 r. współpracuje z JGA.

Wykształcenie i kwalifikacje
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: prawo

Partnerzy

Radcowie i adwokaci

Aplikanci i prawnicy

Doradcy i konsultanci podatkowi

Kadry i płace

Doradztwo bilansowe i outsourcing księgowy

Administracja