Jakub Kaczyński

Prawnik

Specjalizuje się w prawie budowlanym. Zajmuje się sprawami związanymi z obsługą procesów inwestycyjnych, a także doradza w postępowaniach naprawczych i legalizacyjnych. Interesuje się ponadto szeroko rozumianym prawem nieruchomości i prawem autorskim.

Prywatnie – jego największą pasją jest muzyka. Wolne chwile przeznacza na doskonalenie umiejętności gry na perkusji i gra w kilku zespołach.

Doświadczenie:

  • Doświadczenie zawodowe zdobywał w organie nadzoru budowlanego na stanowisku ds. kontroli i orzecznictwa.
  • Prowadził postępowania legalizacyjne dotyczące samowoli budowlanych, w tym także postępowania „uproszczone”, a także zajmował się postępowaniami naprawczymi w związku z istotnymi odstępstwami od projektów budowlanych.
  • Posługuje się językiem angielskim.
^