Beata Łysik

Beata Łysik
Główny specjalista ds. kadr i płac

Języki

  • angielski

Doświadczenie

Posiada 12-letnie doświadczenie w obszarze kadrowo-płacowym. Specjalizuje się w ubezpieczeniach społecznych, przepisach prawa pracy, a także naliczaniu wynagrodzeń, również podmiotów zagranicznych na rynku krajowym. Posiada dużą wiedzę w zakresie ochrony pracy, ochrony danych osobowych i rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykształcenie i kwalifikacje

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, kierunek: Psychologia w Biznesie (aktualnie)

Partnerzy

Radcowie i adwokaci

Aplikanci i prawnicy

Doradcy i konsultanci podatkowi

Kadry i płace

Doradztwo bilansowe i outsourcing księgowy

Administracja