Anna Lewińska

Anna Lewińska
Radca prawny - Partner

Specjalizacje

  • prawo spółek handlowych
  • prawo pracy
  • prawo i postępowanie cywilne

Języki

  • angielski

Doświadczenie

Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z Kancelarią Radców Prawnych JGA. Ma doświadczenie m.in. w sporach dotyczących rozwiązywania umów o pracę, w sprawach o wynagrodzenie za pracę, w tym o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, a także w postępowaniach dotyczących podleganiu ubezpieczeniom społecznym. Doradza w zakresie umów związanych z zatrudnieniem, w tym umów o zachowaniu poufności i o zakazie konkurencji. Uczestniczyła w procesach przekształcania i łączenia spółek prawa handlowego, a także doradzała w związanych z tym kwestiach pracowniczych. Opiniuje wewnętrzne źródła prawa pracy (regulaminy, układy zbiorowe pracy etc.). Prowadzi też szereg postępowań sądowych w sprawach gospodarczych.

Wykształcenie i kwalifikacje

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, kierunek: prawo

Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Partnerzy

Radcowie i adwokaci

Aplikanci i prawnicy

Doradcy i konsultanci podatkowi

Kadry i płace

Doradztwo bilansowe i outsourcing księgowy

Administracja