Zakładanie i reorganizacja klubów sportowych

Doradzamy klientom w założeniu klubu sportowego w całym procesie związanym z jego utworzeniem. Pomagamy w procesach reorganizacyjnych, które mają miejsce w klubach sportowych, np. w wydzieleniu akademii sportowej, czy połączeniu klubów sportowych. Pomagamy w wyborze i zmianie formy prawnej klubu sportowego. 

Dla kogo:

Usługa jest przeznaczona dla osób, które zamierzają utworzyć klub sportowy, w tym akademię sportową. W ramach usługi doradzamy również klubom sportowym w procesach reorganizacyjnych.

W czym pomagamy:

Usługa zapewnia skorzystanie z kompleksowego wsparcia w zakresie utworzenia klubu sportowego, przekształcenia klubu sportowego, wydzielenia części działalności z klubu sportowego do innego podmiotu, utworzenia akademii sportowej, przeniesienia akademii sportowej do odrębnego podmiotu np. fundacji, czy też połączenia klubów sportowych.

Z usługi można skorzystać planując założenie klubu sportowego lub zamierzając dokonać reorganizacji w klubie sportowym.

Jakie są korzyści:

Korzyścią z usługi jest sprawne przeprowadzenie planowanego zamierzenia oraz dobór najlepszej możliwej formy działalności dla klubu sportowego i akademii sportowej. 

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Zasadniczym zagrożeniem jest stworzenie klubu sportowego lub akademii z wykorzystaniem formy prawnej nieadekwatnej do zamierzonej działalności.

^