Upadłość

-kompleksowe doradztwo prawne na przedpolu upadłościowych;

-kompleksowe doradztwo prawne po ogłoszeniu upadłości;

-analiza sytuacji dłużnika pod kątem zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości;

-reprezentacja klienta w postępowaniach upadłościowych, w tym również przed organami postępowania upadłościowego (sędzia-komisarz, tymczasowy nadzorca sądowy, syndyk);

Dla kogo:

-Spółki prawa handlowego

-Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym jednoosobową i w formie spółek cywilnych

W czym pomagamy:

– w przypadku braku perspektyw na zrestrukturyzowanie przedsiębiorstwa pomagamy w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości;

– pomagamy w sposób zakończyć byt prawny przedsiębiorstwa w przypadku braku perspektyw na dalsze funkcjonowanie;

– kwestie ewentualnej osobistej odpowiedzialności członków zarządu / menadżerów.

Z usługi należy skorzystać w przypadku:

-utraty płynności przedsiębiorstwa

-nadmiernego zadłużenia przedsiębiorstwa

-zatorów płatniczych przedsiębiorstwa

-nadzwyczajnych zdarzeń wpływających na płynność finansową przedsiębiorstwa

-restrukturyzacji lub upadłości kluczowego kontrahenta.

Jakie są korzyści:

-zakończenie bytu prawnego przedsiębiorstwa, w tym toczących się procesów/egzekucji;

-ograniczenie kosztów związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa;

– zmitygowania ryzyka osobistej odpowiedzialności za spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– narażenie się na osobistą odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa;

– brak zakończenia bytu przedsiębiorstwa będzie powodowało wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa;

– konieczność prowadzenia licznych procesów sądowych z powództwa wierzycieli;

– narażenie przedsiębiorstwa na egzekucję z majątku i wybiórcze zaspokojenie wierzycieli.

^