Ulgi B+R

Usługa polega na kompleksowym wsparciu w procesie wdrożenia ulg badawczo rozwojowej w podatkach dochodowych. W ramach tej usługi walidujemy możliwość wdrożenia ulgi w przedsiębiorstwie klienta, szacujemy potencjał ulgi, pomagamy w procesach kwalifikacji procesów biznesowych do ulgi, wspieramy w opracowaniu dokumentów podatkowych oraz razem z klientem sporządamy kalkulacje ulgi, deklarację podatkową oraz reprezentujemy klienta przed organami podatkowymi.

Dla kogo:

Przedsiębiorstwa opodatkowane w Polsce CIT lub PIT, które nie korzystają z decyzji o wsparciu lub nie wykorzystują zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, a jednocześnie wykazują podatek dochodowy do zapłaty (podatek należny).

W czym pomagamy:

Usługa zwiększa rentowność biznesu poprzez obniżenie efektywnej stopy opodatkowania.

Można z niej skorzystać w każdym czasie o ile klient jest właściwym adresatem usługi.

Jakie są korzyści:

Efektywny zwrot podatku dochodowego, wpływający na wyższą marżę przedsiębiorstwa.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Utrata możliwości zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku właściwym.

^