Ulga na ekspansję

Wsparcie w zakresie obniżenia obciążeń podatkowych, w związku z zastosowaniem ulgi na ekspansję (ulgi prowzrostowej). W ramach usługi weryfikujemy spełnienie przez klienta warunków formalnych niezbędnych do zastosowania preferencji. Następnie analizujemy model biznesowy przedsiębiorstwa oraz ponoszone koszty uzyskania przychodu w celu identyfikacji wszystkich istotnych kosztów kwalifikowanych.

Dla kogo:

Przedsiębiorstwa o profilu produkcyjno-handlowym realizujące sprzedaż na rzecz podmiotów niepowiązanych.

W czym pomagamy:

Usługa pozwala na redukcję obciążeń podatkowych poprzez dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania już poniesionych przez Spółkę kosztów uzyskania przychodu.

Ulga dostępna jest dla podatników od 2022 r. Można skorzystać z niej w każdym czasie, w tym również w drodze korekty.

Jakie są korzyści:

Efektywny zwrot podatku dochodowego albo obniżenie podatku dochodowego należnego do zapłaty za dany rok podatkowy.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Utrata możliwości zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku właściwym.

^