Sprawy rodzinne

Dedykowani prawnicy zapewniają wsparcie prawne w zakresie spraw:

– rozwodowych;

– podziału majątku wspólnego małżonków;

– alimentów;

– ustrojów majątkowych małżeńskich;

– ustalenia kontaktów z dziećmi;

– o pozbawienie władzy rodzicielskiej; 

– mediacjach rodzinnych.

Dla kogo:

Klienci indywidualni.

W czym pomagamy:

Zapewniamy profesjonalne zastępstwo prawne w postępowaniach z zakresu spraw rodzinnych.

Z usługi można skorzystać na każdym etapie. Zapewniamy konsultacje prawne, przygotowanie niezbędnych pism procesowych, reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych oraz prowadzenie mediacji rodzinnych.

Jakie są korzyści:

Zrozumienie i wsparcie prawne.

^