Restrukturyzacja

-kompleksowe doradztwo prawne i restrukturyzacyjne na przedpolu postępowań restrukturyzacyjnych;

-kompleksowe doradztwo prawne i restrukturyzacyjne po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;

-doradztwo i reprezentacja Klientów w trakcie negocjacji prowadzonych z wierzycielami lub dłużnikiem;

-analiza sytuacji dłużnika pod kątem zaistnienia przesłanek do restrukturyzacji;

-nadzór nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu;

-reprezentacja klienta w postępowaniach restrukturyzacyjnych, w tym również przed organami postępowania restrukturyzacyjnego (sędzia-komisarz, zarządca, nadzorca);

Dla kogo:

-Spółki prawa handlowego

-Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym jednoosobową i w formie spółek cywilnych.

W czym pomagamy:

– doradztwo prawne i restrukturyzacyjne w ramach specjalizacji pozwala uniknąć ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa poprzez zawarcie układu z wierzycielami;

– pomaga rozwiązać problemy z płynnością finansową;

– wstrzymuje działania wierzycieli oraz organów egzekucyjnych.

Z usługi należy skorzystać w przypadku:

-utraty płynności;

-zagrożenia niewypłacalnością;

-nadmiernego zadłużenia;

-zatorów płatniczych;

-nadzwyczajnych zdarzeń wpływających na płynność finansową;

-restrukturyzacji lub upadłości kluczowego kontrahenta.

Jakie są korzyści:

-uratowanie, restrukturyzacji przedsiębiorstwa (uniknięcia upadłości);

-odzyskanie płynności finansowej;

-zawieszenie a w przypadku przyjęcia układu umorzenie postępowań egzekucyjnych;

-rozłożenie zadłużenia na dogodne raty;

-odroczenie terminów płatności.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– doprowadzenie do upadłości przedsiębiorstwa;

– narażenie się na osobistą odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa;

– narażenie przedsiębiorstwo na egzekucję z majątku i wybiórcze zaspokojenie wierzycieli.

^