Osobista odpowiedzialność członków zarządów / menadżerów

-analiza sytuacji dłużnika pod kątem zaistnienia przesłanek do restrukturyzacji lub upadłości;

-minimalizowanie ryzyka osobistej odpowiedzialności dłużnika za spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości;

-doradztwo i reprezentacja Klientów w trakcie negocjacji prowadzonych z wierzycielami lub dłużnikiem;

– reprezentacja klienta w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla kogo:

– Członkowie zarządów spółek;

– Menadżerowie;

– Osoby faktycznie zarządzające przedsiębiorstwem.

W czym pomagamy:

Kwestie ewentualnej osobistej odpowiedzialności członków zarządu / menadżerów.

Z usługi należy skorzystać w przypadku:

-utraty płynności;

-nadmiernego zadłużenia;

-zatorów płatniczych;

-nadzwyczajnych zdarzeń wpływających na płynność finansową;

-restrukturyzacji lub upadłości kluczowego kontrahenta.

Jakie są korzyści:

zmitygowanie ryzyka osobistej odpowiedzialności za spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości;

– ochrona przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– narażenie się na osobistą odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa;

– narażenie się na orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie od 1 roku do 10 lat;

– narażenie się na egzekucję długów przedsiębiorstwa z majątku osobistego.

^