Doradztwo prawne dla zawodniczek i zawodników

W ramach usługi doradzamy zawodniczkom i zawodnikom w kwestiach związanych z profesjonalnym uprawianiem sportu. Usługa obejmuje w szczególności doradztwo w sprawach związanych z zawieraniem kontraktów o profesjonalne uprawianie sportu, umów wizerunkowych oraz umów z agentami. Świadcząc usług prawne dla zawodniczek i zawodników reprezentujemy sportowców w trakcie sporów, w tym w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i dyscyplinarnych. Pomagamy wyegzekwować należne wynagrodzenie oraz uzyskać odszkodowanie dla zawodnika lub zawodniczki.

Dla kogo:

Usługa jest przeznaczona dla zawodniczek i zawodników wykonujących sport zawodowo lub amatorsko.

W czym pomagamy:

Usługa pozwala sportowcom podejmować świadome decyzje dotyczące swojej kariery zawodniczej. 

W ramach usługi najczęściej opiniujemy kontrakty z klubami sportowymi – kontrakty o profesjonalne uprawianie sportu oraz kwestie dotyczące amatorskiego wykonywania sportu, umowy z agentami oraz umowy wizerunkowe, również te, które zawierane są bezpośrednio ze sponsorami. Często doradzamy sportowcom w kwestiach prawnych dotyczących zmiany barw klubowych. Pomagamy sportowcom uzyskać i wyegzekwować należne wynagrodzenie z kontraktu, w tym premie. Prowadzimy sprawy o odszkodowanie dla sportowca. Analizujemy sytuację kontraktową zawodnika i zawodniczki oraz wskazujemy możliwe rozwiązania w zakresie przynależności klubowej. Reprezentujemy sportowców w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i dyscyplinarnych.

Jakie są korzyści:

Ograniczenie ryzyk prawnych związanych z uprawianiem sportu. Skuteczna ochrona interesów, w tym interesów majątkowych, a także dóbr osobistych, m.in. wizerunku. Doradztwo poparte wiedzą wynikającą z funkcjonowania w profesjonalnym i amatorskim sporcie.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Brak wsparcia prawnego może spowodować, że zawodniczka lub zawodnik podejmą niekorzystne decyzje dla swojej kariery zawodniczej. Brak świadomości w zakresie ryzyk prawnych i sytuacji kontraktowej może spowodować również konsekwencje finansowe. Nieadekwatny sposób obrony przed roszczeniami i zarzutami może skutkować poniesieniem odpowiedzialności na wielu polach, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

^