Doradztwo prawne dla rodziców zawodniczek i zawodników U-18

Wspieramy rodziców sportowców U-18 we wszelkich sprawach związanych z profesjonalnym lub amatorskim uprawianiem sportu. Usługa jest dostosowana do specyfiki regulacji prawnych odnoszących się do sportowców U-18.

Dla kogo:

Usługa jest przeznaczona dla rodziców zawodniczek i zawodników U-18 uprawiających sport zawodowo lub amatorsko. Z usługi mogą skorzystać również opiekunowie prawni sportowców.

W czym pomagamy:

Usługa pozwala rodzicom i opiekunom podejmować świadome decyzje dotyczące kariery zawodniczej sportowców U-18.

W ramach usługi najczęściej opiniujemy kontrakty U-18 zawierane z klubami sportowymi, pomagamy w zmianie barw klubowych, w tym w negocjacjach dotyczących wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie. Pomagamy odzyskać i wyegzekwować wynagrodzenie z kontraktu, w tym premie.  Analizujemy sytuację związaną z przynależnością klubową profesjonalnego sportowca lub amatora i wskazujemy możliwe rozwiązania w zakresie dalszej kariery. Często doradzamy również w kontaktach z agentami sportowymi. Reprezentujemy w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i dyscyplinarnych.

Jakie są korzyści:

Ograniczenie ryzyk prawnych związanych z uprawianiem sportu. Skuteczna ochrona interesów, w tym interesów majątkowych, a także dóbr osobistych, m.in. wizerunku. Doradztwo poparte wiedzą wynikającą z funkcjonowania w profesjonalnym i amatorskim sporcie.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Brak wsparcia prawnego może spowodować, że zawodniczka lub zawodnik podejmą niekorzystne decyzje dla swojej kariery zawodniczej. Brak świadomości w zakresie ryzyk prawnych i sytuacji kontraktowej może spowodować również konsekwencje finansowe. Nieadekwatny sposób obrony przed roszczeniami i zarzutami może skutkować poniesieniem odpowiedzialności na wielu polach, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

^