Doradztwo dla trenerów i innych pracowników klubów sportowych

W ramach usługi w szczególności doradzamy trenerom przygotowując i opiniując kontrakty zawierane przez trenerów oraz doradzając trenerom w zakresie ich sytuacji kontraktowej (rozwiązania kontraktu) oraz egzekucji zaległego wynagrodzenia.

Dla kogo:

Usługa jest przeznaczona nie tylko dla trenerów, ale również dla pozostałych członków sztabów szkoleniowych i kadry menedżerskiej w klubach sportowych.

W czym pomagamy:

Usługa pozwala podejmować świadome decyzje dotyczące swojej kariery zawodowej.  

W ramach usługi najczęściej opiniujemy kontrakty zawierane z klubami sportowymi, kontrakty trenerskie, kontrakty menedżerskie itd. Często doradzamy w kwestiach prawnych dotyczących zmiany barw klubowych. Pomagamy odzyskać i wyegzekwować wynagrodzenie z kontraktu, w tym premie. Analizujemy sytuację kontraktową i wskazujemy możliwe rozwiązania w zakresie dalszej współpracy z klubem. Reprezentujemy w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i dyscyplinarnych.

Jakie są korzyści:

Skuteczna ochrona interesów, w szczególności interesów majątkowych. Pomoc w zakresie sytuacji kontraktowej. Doradztwo poparte wiedzą wynikającą z funkcjonowania w profesjonalnym i amatorskim sporcie.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Brak wsparcia prawnego może spowodować, że trenerzy i inne osoby współpracujące z klubami sportowymi podejmą niekorzystne decyzje dla swojej kariery zawodowej oraz interesów majątkowych.

^