Doradztwo dla agentów sportowych

Usługa dotyczy bieżącego wsparcia w działalności agentów sportowych. Przygotowujemy i opiniujemy dokumentację wykorzystywaną w działalności agentów sportowych, a także doradzamy w sporach, w szczególności dotyczących wyegzekwowania należnego agentom wynagrodzenia.

Dla kogo:

Usługa jest przeznaczona dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność na rynku lub prowadzą działalność agencyjną.

W czym pomagamy:

W ramach usługi najczęściej zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach z klubami, przygotowujemy i negocjujemy projekty umów agencyjnych, umów transferowych, kontraktów z zawodnikami. 

Z usługi można skorzystać w każdym czasie. Doradzamy agentom w ramach stałej obsługi lub indywidualnych zleceń.

Jakie są korzyści:

Dzięki skorzystaniu z usługi agent może świadomie podejmować decyzje z uwzględnieniem ryzyk prawnych. Agent otrzymuje wsparcie w bieżącej działalności, co zapewnia funkcjonowanie w zgodzie z regulacjami federacji sportowych. Asysta prawna i odpowiednie skonstruowanie umów umożliwia agentowi szybsze uzyskanie wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Brak wsparcia prawnego może spowodować, że agent podejmie niekorzystne decyzje, które będą się przekładać na skuteczność zawartych umów lub brak możliwości wyegzekwowania należnego agentowi wynagrodzenia. Brak świadomości prawnej może prowadzić do tego, że umowy zawarte przez agenta będą nieważne. Agenci podlegają również odpowiedzialności dyscyplinarnej.

^