Zastępstwo procesowe

  • reprezentowanie przed sądami cywilnymi, postępowanie gospodarcze, cywilne, przed sądami pracy
  • skargi kasacyjne (obowiązek sporządzenia i wniesienia skargi przez profesjonalnego pełnomocnika)
  • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi, skargi do WSA i NSA