Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Zakres usług świadczonych przez nas w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego obejmuje m.in.:

  • Kompleksowe doradztwo prawne. Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa prawnego zarówno na przedpolu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, jak również w toku trwających już postępowań. W szczególności po analizie sytuacji przedsiębiorstwa doradzamy czy i ewentualnie jakie postępowanie restrukturyzacyjne będzie najkorzystniejsze dla Klienta. Z kolei w przypadku wniosków o ogłoszenie upadłości dogłębnie analizujemy sytuację przedsiębiorstwa dłużnika celem skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jednocześnie minimalizując ewentualne ryzyka osobistej odpowiedzialności dłużnika za spóźnione złożenie wniosku z winy dłużnika.
  • Pisma procesowe i reprezentacja. W imieniu Klientów przygotowujemy pisma procesowe zarówno z pozycji wierzyciela, jak i dłużnika. Ponadto reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, w tym również przed organami postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego (sędzia-komisarz, syndyk, zarządca, nadzorca). Mamy doświadczenie w szczególności przy zgłaszaniu wierzytelności do masy upadłości, procedurze wyłączenia z masy upadłości, zaskarżaniu listy/spisu wierzytelności, czy ubezskutecznianiu czynności upadłego.
  • Wsparcie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszeniu upadłości. Nasi Klienci mogą również liczyć na pomoc prawną po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszonej upadłości – w zakresie dopuszczalnym przez przepisy. W takich przypadkach w szczególności doradzamy Klientom i reprezentujemy ich w trakcie negocjacji prowadzonych z wierzycielami lub dłużnikiem celem np. zawarcia korzystnego układu z wierzycielami, redukcji zobowiązań, sprzedaży majątku na warunkach rynkowych, a nie wymuszonych likwidacją itp.