Transakcje M&A (fuzje i przejęcia)

Zakres świadczonych przez nas usług prawnych w ramach transakcji M&A obejmuje w szczególności:

  • Audyty prawne (due diligence). Specjalizujemy się w przeprowadzaniu kompleksowych badań prawnych spółek mających być przedmiotem inwestycji (przejęcia lub nabycia) lub badań prawnych w obszarach wskazanych przez inwestora.
  • Strukturyzacja transakcji M&A. Doradzamy w wypracowaniu optymalnej struktury planowanej transakcji M&A, zarówno pod względem podatkowym, jak i prawnym oraz wspieramy naszych Klientów w toku negocjacji mających na celu pozyskanie finansowania zamierzonej transakcji M&A. Reprezentujemy inwestorów w postępowaniu antymonopolowym prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zmierzającym do uzyskania zgody na przeprowadzenie transakcji w przypadkach, gdy uzyskanie takiej zgody jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
  • Umowy inwestycyjne i dokumentacja transakcyjna. Przygotowujemy projekty umów inwestycyjnych oraz innych umów związanych z zamierzoną transakcją M&A, regulujących w sposób kompleksowy przeprowadzenie transakcji oraz jej finansowanie. Opracowujemy projekty umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami regulujących w szczególności prawa i obowiązki stron oraz zasady ich współpracy po przeprowadzeniu transakcji M&A, a także projekty umów zawieranych pomiędzy właścicielami i menedżerami podmiotu, którego dotyczy transakcja.