Projektowanie, weryfikacja i negocjowanie umów

  • umowy handlowe, sprzedaży, dystrybucyjne, o współpracy handlowej, konsorcyjne
  • umowy o pracę, zlecenie, dzieło, kontrakty menedżerskie
  • opracowanie wzorów umów do samodzielnego stosowania w firmie
  • weryfikacja i udział w negocjowaniu warunków umów niestandardowych, skomplikowanych
  • weryfikacja wzorów umów narzuconych lub proponowanych przez kontrahenta
  • umowy wg FIDIC, umowy inwestycyjne, deweloperskie, o roboty budowlane
  • umowy w zamówieniach publicznych.
  • umowy o przeniesienie praw autorskich, licencyjnych