Projektowanie i aktualizacja regulacji wewnętrznych

  • Regulaminy pracy
  • Regulaminy wynagradzania
  • Zakładowe układy zbiorowe pracy
  • Regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Regulaminy zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych
  • Procedury windykacyjne, handlowe