Prawo nieruchomości, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną procesów związanych z obrotem nieruchomościami oraz planowaniem i realizacją inwestycji budowalnych opartą na indywidulanej identyfikacji i analizie ryzk transakcyjnych, multidyscyplinarnej wiedzy oraz doświadczeniu wynikającym z wieloletniej praktyki związanej z inwestycjami deweloperskimi, komercyjnymi, infrastrukturalnymi. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności:

  • Doradztwo przy planowaniu i realizacji inwestycji budowalnych. Wspieramy naszych Klientów we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego począwszy od analizy prawnej ryzyk transakcyjnych oraz audytu prawnego nieruchomości, poprzez współpracę na etapie uzyskiwania stosowanych rozstrzygnięć organów administracji z zakresu zagospodarowania przestrzennego, prawa budowalnego, decyzji środowiskowych, dostępu do drogi publicznej, aż do ukończenia inwestycji i oddania jej do użytku.
  • Doradztwo w zakresie transakcji związanych z obrotem nieruchomości. Doradzamy naszym Klientom we wszelkich kwestiach związanych z obrotem nieruchomościami, począwszy od negocjacji warunków transakcji, poprzez przygotowanie umów dedykowanych dla danej transakcji w tym umów przedwstępnych, umów przyrzeczonych, umów inwestycyjnych, umów deweloperskich a także dotyczących oddania nieruchomości do korzystania i związanych z zagospodarowaniem, zarządzaniem i komercyjnym wykorzystaniem nieruchomości.
  • Postępowania administracyjne i sądowe i sądowo administracyjne. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami, sądami administracyjnymi, organami nadzoru budowlanego oraz innymi organami administracji publicznej i samorządowej w postępowaniach związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych oraz obrotem nieruchomościami.