Prawo nieruchomości, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną procesów związanych z obrotem nieruchomościami oraz planowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, opartą na indywidualnej identyfikacji i analizie ryzyk transakcyjnych, multidyscyplinarnej wiedzy oraz doświadczeniu wynikającym z wieloletniej praktyki związanej z inwestycjami deweloperskimi, komercyjnymi, infrastrukturalnymi. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności:

  • Doradztwo przy planowaniu i realizacji inwestycji budowalnych. Wspieramy naszych Klientów we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, począwszy od analizy prawnej ryzyk transakcyjnych oraz audytu prawnego nieruchomości, poprzez współpracę na etapie uzyskiwania stosownych rozstrzygnięć organów administracji z zakresu zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, decyzji środowiskowych, dostępu do drogi publicznej, aż do ukończenia inwestycji i oddania jej do użytku.
  • Doradztwo w zakresie transakcji związanych z obrotem nieruchomościami. Doradzamy naszym Klientom we wszelkich kwestiach związanych z obrotem nieruchomościami, począwszy od negocjacji warunków transakcji, poprzez przygotowanie umów dedykowanych dla danej transakcji, w tym umów przedwstępnych, umów przyrzeczonych, umów inwestycyjnych, umów deweloperskich, a także dotyczących oddania nieruchomości do korzystania i związanych z zagospodarowaniem i komercyjnym wykorzystaniem nieruchomości oraz zarządzaniem nią.
  • Postępowania administracyjne, sądowe i sądowo-administracyjne. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami, sądami administracyjnymi, organami nadzoru budowlanego oraz innymi organami administracji publicznej i samorządowej w postępowaniach związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych oraz obrotem nieruchomościami.