Prawo publiczne

Zajmujemy się zagadnieniami z zakresu prawa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących procesu budowlanego, gospodarowania nieruchomościami, planowania przestrzennego, prawa leśnego, dróg publicznych. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w doradzaniu i prowadzeniu takich spraw zarówno od strony organów władzy publicznej i jednostek sektora publicznego, jak również osób fizycznych i firm.

  • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne. Świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym jednostek sektora finansów publicznych.
  • Doradztwo w zakresie prawa publicznego. Doradzamy Klientom w sprawach dotyczących ich relacji z organami władzy publicznej, w szczególności w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego, ustawy o drogach publicznych, prawa geodezyjnego i kartograficznego.
  • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym również w administracyjnych postępowaniach egzekucyjnych.
  • Zgrupowania i stowarzyszenia. Doradzamy założycielom w utworzeniu właściwej formy prawnej dla realizacji założonych przez nich celów nie mających gospodarczego charakteru (fundacja, stowarzyszenie itd.), a także świadczymy usługi doradztwa prawnego związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji o charakterze non-profit. Wspieramy organizacje non-profit w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego.