Kontrakty międzynarodowe

Aktywnie wspieramy przedsiębiorców w rozwijaniu działalności handlowej wykraczającej poza granice Polski czy też Unii Europejskiej. Pomagamy zarówno importerom, jak i eksporterom.

Nasze doświadczenie i zdolności negocjacyjne wielokrotnie pozwoliły na znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia z kontrahentem, z jednoczesnym sfinalizowaniem kontraktu istotnie ograniczającym ryzyko zagrożenia w realizacji.

W toku całego procesu związanego z zawarciem i realizacją danego kontraktu jesteśmy partnerem dla naszych Klientów, zapewniając wysoki poziom merytoryczny, jak również biznesowe rozumienie istoty kontraktu.

Zakres świadczonych przez nas usług związanych z kontraktami międzynarodowymi obejmuje w szczególności:

  • Wsparcie podczas negocjacji. Wspieramy Klientów w toku negocjacji prowadzonych z podmiotami zagranicznymi, w zakresie warunków kontraktów międzynarodowych oraz innych dokumentów transakcyjnych. Prowadzimy także negocjacje z podmiotami krajowymi i zagranicznymi dotyczące ubezpieczenia ryzyka transakcyjnego związanego z danym kontraktem.
  • Strukturyzacja transakcji i dokumentacja transakcyjna. W kooperacji ze współpracującymi z nami specjalistami zagranicznymi opracowujemy optymalną pod względem prawnym i podatkowym strukturę transakcji, jak również opracowujemy dokumentację ofertową, dokumentację przedtransakcyjną (w tym listy intencyjne), umowę główną wraz z umowami towarzyszącymi, w tym umowy zabezpieczeń prawnych.
  • Wsparcie pokontraktowe. W przypadku, gdy wymaga tego typ zawartego kontraktu międzynarodowego, wspieramy naszych Klientów w procesie wykonywania zawartego kontraktu.
  • Doradztwo związane z finansowaniem kontraktów międzynarodowych. Doradzamy Klientom przy pozyskiwaniu finansowania kontraktów międzynarodowych, pomagając w doborze optymalnego finansowania z punktu widzenia kosztów finansowania, minimalizacji obciążenia zdolności kredytowej i zabezpieczeń prawnych. Uczestniczymy czynnie w negocjacjach i zawieraniu umów obejmujących finansowanie transakcji.
  • Doradztwo w zakresie przedsięwzięć z udziałem kapitału zagranicznego. Doradzamy klientom przy tworzeniu przedsięwzięć typu joint venture na terenie Europy, Azji i USA.