Doradztwo bilansowe

W ramach doradztwa bilansowego świadczymy usługi w szczególności w następujących zakresach:

  • Doradztwo w zarządzaniu wewnętrznym działem księgowym Klienta. Doradzamy Klientom w procesach reorganizacji lub budowy działów księgowych. W zależności od potrzeb Klienta, nasi specjaliści mogą okresowo pełnić także rolę głównych księgowych lub w sposób aktywny wspierać osoby zarządzające działem księgowym Klienta, biorąc jednocześnie czynny udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Klienta.
  • Opracowywanie polityk rachunkowości oraz doradztwo w zakresie rachunkowości zarządczej. Doradzamy Klientom w kształtowaniu polityki rachunkowości w sposób najlepiej oddający specyfikę konkretnej działalności. Ponadto wspieramy Klientów w budowaniu lub reorganizacji systemów księgowych, w tym w tworzeniu (lub w zmianach) indywidualnych planów kont. Opracowujemy również modele raportowania przez działy księgowe na potrzeby menedżerów Klienta w sposób, który umożliwi najbardziej efektywne zarządzanie zasobami Klienta.
  • Doradztwo przy wdrożeniach systemów księgowych. Współpracujemy z dostawcami rozwiązań IT przy wdrożeniach systemów księgowych, dbając o należytą i optymalną parametryzację oprogramowania dostosowaną do działalności prowadzonej przez Klienta.